Takuu ohjausyksikön ohjelmoinnille :

Takuun piiriin kuuluu ainoastaan ohjelma ja ohjelmointi sekä edellä mainittujen toimivuus. 

Takuu koskee ainoastaan sarjavalmisteisia autoja.
Mikäli ajoneuvossa on vika, mikä haittaa sen toimintaa ennen tai jälkeen ohjelmoinnin, korjausten kustannuksista vastaa asiakas.

Mikäli asiakas on sitä mieltä, ettei ohjelmointi vastaa luvattuja arvoja, on hänen näytettävä toteen asiantuntevan mittaajan dynamometri mittaustulokset,jonka tuloksista tulee näkyä auton teho ennen ohjelmointia ja sen jälkeen.

KTGProTune  Oy:n vastuun piiriin ei kuulu ajoneuvon moottorin, apulaitteiden, vetopyörästön, kytkimen tai vaihteiston rikkoutumisesta tai ennenaikaisesta kulumisesta johtuvat kustannukset.

KTGProTune Oy antaa ajoneuvon eliniän mittaisen takuun tekemälleen ohjelmoinnille ja sen toimivuudelle.

Ohjelmoinnilla ei ole vaikutusta auton määräaikaiskatsastuksessa vaadittavien päästö- tai OBD-testien tuloksiin.

Alkuperäisen ohjelmiston palauttamisesta veloitamme 250 €. 

Mikäli KTGProTune Oy:n asentamassa ohjelmistossa on todettu vika tai virhe,teemme alkuperäisen ohjelman palautuksen veloituksetta. 

Alkuperäisen ohjelmiston hintaa ei palauteta. 

Emme palauta ohjelmistoa muutoin kuin KTGProTune toimipisteessä asennettuna. 

KTGProTune Oy vastuun piiriin kuuluu ainoastaan ohjelmoinnin yhteydessä rikkoutuneet ohjainlaitteet